Om Stormaktstiden


Stormaktstiden hyllar och uppmärksammar vår svenska samtid genom  samlarkort och posters, som ett minne av Sverige som det ser ut idag och för att bevara åt eftervärlden. Stormaktstidens unikt designade motiv trycks på miljömärkt papper av hög kvalitet som väl bevarar färgerna. Nya produkter släpps löpande.

✓ Nutida svenska händelser
✓ Unik design
✓ Tryck med hög kvalitet

Stormaktstiden är inte att förväxla med Stormaktstiden (1611-1721) då en rad Vasaättlingar och ​​Pfalziska kungar erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Den epok i Sveriges historia som kallas Stormaktstiden präglades av envåldshärskare, slavhandel och krig. Och tillvaron för de flesta svenskar var generellt ganska dyster. Den epok vi lever i nu, Stormaktstiden (1991-), präglas istället av frihet, välstånd och kreativitet. Och tillvaron för de flesta svenskar är generellt ganska schysst, med gott om tid att skapa det innehåll som utgör ryggraden i den moderna svenska Stormaktstiden.

För faktum är, att aldrig förr i historien har så många dråpligheter, dumheter och fantastiska tilltag fångats på bild, i video eller nedtecknats. Aldrig förr har så många historier om vår samtid delats och engagerat. Svenskarna under Stormaktstiden (1991-) erövrar och upprätthåller en stormaktsställning i Europa genom sina dagliga värv, sin duglighet och sin ärelystnad - och tack vare nya tekniska landvinningar, som mobiltelefoner och internet.

Designstudion Stormaktstiden, som tagit namn av Stormaktstiden (1991-), lanserades 2021.

Stormaktstiden logo